Повідомлення для слухачів курсів
підвищення кваліфікації
щодо інформатики


Рудик Олександр Борисович,
мобільний телефон: 097 3366893,
e-mail: rudykob@gmail.com,
робоче місце: кабінет 41 на 4 поверсі приміщення СЗШ № 81
по проспекту Павла Тичини 22А (Березняки).

Навчальні матеріали перелічених нижче модулів придатні для всіх форм навчання. Так само вони придатні для самостійного опанування курсом і вчителем, і учнем. Вся різниця лише у тому, яким чином і коли буде отримано відповідь на питання: у розмові з викладачем протягом заняття чи електронною поштою.

Прохання дати відповідь на питання анкети після вивчення матеріалів навчального модуля.

Навчальні модулі

 1. Програмування мовою С++: структурний підхід (автор Людмила Булигіна)
 2. Вивчаємо С++: призначення й основні поняття мови програмування
 3. Вивчаємо С++: опрацювання структурованих величин
 4. Вивчаємо С++: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 5. Вивчаємо Javascript: призначення й основні поняття мови програмування
 6. Вивчаємо Javascript: опрацювання структурованих величин
 7. Вивчаємо Javascript: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 8. Вивчаємо Pascal: призначення й основні поняття мови програмування
 9. Вивчаємо Pascal: опрацювання структурованих величин
 10. Вивчаємо Pascal: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 11. Вивчаємо PHP: призначення й основні поняття мови програмування
 12. Вивчаємо PHP: опрацювання структурованих величин
 13. Вивчаємо PHP: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 14. Вивчаємо Python: призначення й основні поняття мови програмування
 15. Вивчаємо Python: опрацювання структурованих величин
 16. Вивчаємо Python: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 17. Вивчаємо Ruby: призначення й основні поняття мови програмування
 18. Вивчаємо Ruby: опрацювання структурованих величин
 19. Вивчаємо Ruby: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 20. Робота з базами даних за допомогою SQL
 21. Мова розмітки гіпертексту HTML
 22. Операційні системи Linux Mint
 23. Опрацювання текстів у LibreOffice
 24. Опрацювання електронних таблиць у LibreOffice
 25. Опрацювання баз даних у LibreOffice
 26. Створення презентацiй у Libre Office
 27. Опрацювання графіки
 28. Вимоги до навчально-методичного забезпечення дистанційного та змішаного навчання інформатиці

Вивчення мов програмування

18 модулів присвячено проблемі навчання програмуванню — найважчій проблемі навчання інформатиці зокрема й навчання у школі загалом. Ці модулі розбито на 6 груп по 3 модулі зі спільним початком назви модуля.

Початок назви модуля вказує на мову програмування: С++, Javascript, Pascal, PHP, Python, Ruby станом на 1 вересня 2020 року. Усі 3 модулі однієї такої групи бажано проходити протягом тижня.

Примітка. При проходженні модулів дистанційно потрібно попередньо встановити відповідне вільно поширюване програмне забезпечення на комп'ютер слухача. У більшості випадків джерело вказано у розробці уроку № 43 (див. далі). Додатково:

Закінчення назви модуля вказує на рівень опанування відповідною мовою програмування та методикою викладання відповідних розділів навчальної програми (перелічено у порядку вивчення):

 1. Призначення й основні поняття мови програмування.
 2. Опрацювання структурованих величин.
 3. Елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування.

Анотація

Початок анотації модуля характеризує обрану мову програмування:

У майбутньому перелік мов буде розширено за рахунок C# і Java. Таким чином, за рахунок підвищення кваліфікації в Київському університеті імені Бориса Грінченка протягом кількох років, вчителі інформатики зможуть навчати програмуванню згідно з чинними Державними навчальними програмами до профільного рівня включно різними мовами програмування, актуальними для сучасної індустрії програмного забезпечення. Кожному вчителю надано можливість самостійно визначати послідовність вивчення мов з метою найкращого врахування власних інтересів та особливостей здійснення навчального процесу у його навчальному закладі.

Закінчення анотації модуля характеризує рівень опанування відповідною мовою програмування та методикою викладання відповідних розділів навчальної програми — див. далі в описі навчальних матеріалів і завдань текст, виділений зеленим кольором.

Відеозвернення тьютора,
спільне для усіх модулів, присвячених програмуванню — відеозапис виступу Олександра Рудика під час тематичної дискусія «Зміна парадигми викладання інформатики у загально освітніх навчальних закладах» з обґрунту­ванням вибору напряму підвищення кваліфікації.

Зміст (план) курсу

 1. Призначення й основні поняття мови програмуваннямодуль передбачає ознайомлення зі сферою застосування, парадигмою, синтаксисом, типами величин, основними стуктурами вибраної мови програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.

  • Завдання для навчання: опрацювати розробки уроків (перелічено у рекомендованому порядку ознайомлення) № 98, 43, 29−32, 47*, 49, 66, 67 за 2016 рік і пізніше на рівні відтворення усіх наявних у них практичних завдань без підглядування і копіювання кодів. Весь навчальний матеріал, глосарій і додатки подано у перелічених розробках уроків.

  • Завдання для самостійної роботи — контроль результатів навчання: виконати домашнє завдання, що вимагає створення коду, для якого не подано демонстраційного розв'язання, з довільної розробки (крім 98), переліченої у завданні для навчання: 43, 29−32, 47*, 49, 66, 67.

 2. Опрацювання структурованих величинмодуль передбачає ознайомлення з основними (у тому числі й вбудованими) методами опрацювання рядків, масивів, записів та інших структур даних на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень) і 10-11 класів (профільний рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.

  • Завдання для навчання: опрацювати розробки уроків (перелічено у рекомендованому порядку ознайомлення) № 56−58, 65, 70−77 за 2016 рік і пізніше на рівні уміння пояснювати демонстраційні розв'язання усіх наявних у них практичних завдань і уміння модифікувати ("смикати") демонстраційні розв'язання. Весь навчальний матеріал, глосарій і додатки подано у перелічених розробках уроків.

  • Завдання для самостійної роботи — контроль результатів навчання: виконати домашнє завдання, що вимагає створення коду, для якого не подано демонстраційного розв'язання, з довільної розробки, переліченої у завданні для навчання: 56−58, 65, 70−77.

 3. Елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмуваннямодуль передбачає ознайомлення з втіленням ідей подійно- та об'єктно орієнтованого програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням встановленого середовища програмування.

  • Завдання для навчання: опрацю­вати розробки уроків (перелічено у рекомендованому порядку ознайомлення) № 45, 46, 47*, 48, 33−35, 59, 60, за 2016 рік і пізніше на рівні уміння пояснювати демонстраційні розв'язання усіх наявних у них практичних завдань і уміння модифікувати ("смикати") демонстраційні розв'язання. Весь навчальний матеріал, глосарій і додатки подано у перелічених розробках уроків.

  • Завдання для самостійної роботи — контроль результатів навчання: виконати домашнє завдання, що вимагає створення коду, для якого не подано демонстраційного розв'язання, з довільної розробки, переліченої у завданні для навчання: 45, 46, 47*, 48, 33−35, 59, 60.

Порада щодо проглядання текстів — з допомогою Mozilla Firefox. При прогляданні кодів програм призначати кодування Unicode,

натиснувши кнопку .


Робота з базами даних за допомогою SQL

Анотація
SQL — мова структурованих запитів для взаємодії з базами даних. На відміну від традиційних мов програмування (C++ чи Pascal), SQL може формувати інтерактивні запити. Є можливість взаємодії з програми мовами PHP, Python, Ruby. Зміст навчального модуля передбачає знайомство з SQL на рівні, достатньому для переможця олімпіади з інформаційних технологій чи претендента на працевлаштування.

Відеозвернення тьютора,
спільне для усіх модулів, присвячених програмуванню — відеозапис виступу Олександра Рудика під час тематичної дискусія «Зміна парадигми викладання інформатики у загально освітніх навчальних закладах» з обґрунту­ванням вибору напряму підвищення кваліфікації.

Зміст (план) курсу


Мова розмітки гіпертексту HTML

Анотація
Веб-сторінка автоматично переформатовується при зміні розміру літер і малюнків. Наразі це найкращий формат публікації навчальних матеріалів, придатний для використання на пристроях різного розміру в різних умовах — від великого плазмового телевізора в аудиторії до смартфону в громадському транспорті. Модуль передбачає ознайомлення з основами мови розмітки гіпертексту в обсязі, достатньому для створення власних сторінок і сайтів. Розглянуто структуру HTML-документа, форматування символів і тексту, фрейми і форми, каскадні таблиці стилів, розташування зображень, звуку й видива.

Зміст (план) курсу


Операційні системи Linux Mint

Анотація
Операційні системи Linux наразі настільки надійні, що саме їх використовують у найпотужніших комп'ютерах і там, де надійність життєво необхідна у поштових і банківських серверах. Модуль передбачає вивчення операційної системи (ОС) Linux Mint. Ця ОС ґрунтується на широко поширеній ОС Ubuntu і тому успадкувала всі напрацювання Ubuntu щодо ПЗ. Найголовніше для пересічного користувача: Linux Mint має надзвичайно дружній інтерфейс, що забезпечує комфортний перехід від ОС Windows. Модуль передбачає вивчення операційної системи на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.

Звернення тьютора

Зміст (план) курсу


Опрацювання текстів у LibreOffice

Анотація
Сучасний вільно поширюваний офісний пакет LibreOffice нічим не поступається платним офісним пакетам, наприклад, MicroSoft Office, при виконанні традиційних завдань опрацювання електронних документів. Істотна перевага LibreOffice — багато­платформність, тобто можливість роботи при різних операційних системах: Linux, Windows, Mac OS X. Більше того, цей пакет буде автоматично встановлено разом з ОС Linux Mint чи Ubuntu. Модуль передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів застосування сучасних і ефективних інформаційних технологій: текстового процесору LibreOffice Writer та редактору формул LibreOffice Math, що входять до складу LibreOffice, опанування вчителями цими технологіями на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.

Звернення тьютора

Зміст (план) курсу


Опрацювання електронних таблиць у LibreOffice

Анотація
Сучасний вільно поширюваний офісний пакет LibreOffice нічим не поступається платним офісним пакетам, наприклад, MicroSoft Office, при виконанні традиційних завдань опрацювання електронних документів. Істотна перевага LibreOffice — багато­платформність, тобто можливість роботи при різних операційних системах: Linux, Windows, Mac OS X. Більше того, цей пакет буде автоматично встановлено разом з ОС Linux Mint чи Ubuntu. Модуль передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів застосування сучасних і ефективних інформаційних технологій: редактора електронних таблиць LibreOffice Calc, що входить до складу LibreOffice, опанування вчителями цими технологіями на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.

Звернення тьютора

Зміст (план) курсу


Опрацювання баз даних у LibreOffice

Анотація
Сучасний вільно поширюваний офісний пакет LibreOffice нічим не поступається платним офісним пакетам, наприклад, MicroSoft Office, при виконанні традиційних завдань опрацювання електронних документів. Істотна перевага LibreOffice — багато­платформність, тобто можливість роботи при різних операційних системах: Linux, Windows, Mac OS X. Більше того, цей пакет буде автоматично встановлено разом з ОС Linux Mint чи Ubuntu. Модуль передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів застосування сучасних і ефективних інформаційних технологій: cистеми управління базами даних LibreOffice Base, що входить до складу LibreOffice, опанування вчителями цими технологіями на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.

Звернення тьютора

Зміст (план) курсу


Створення презентацiй у Libre Office

Анотація
Сучасний вільно поширюваний офісний пакет LibreOffice нічим не поступається платним офісним пакетам, наприклад, MicroSoft Office, при виконанні традиційних завдань опрацювання електронних документів. Істотна перевага LibreOffice — багато­платформність, тобто можливість роботи при різних операційних системах: Linux, Windows, Mac OS X. Більше того, цей пакет буде автоматично встановлено разом з ОС Linux Mint чи Ubuntu. Модуль передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів застосування сучасних і ефективних інформаційних технологій: редактора електронних презентацій LibreOffice Impress, що входить до складу LibreOffice, опанування вчителями цими технологіями на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.

Звернення тьютора

Зміст (план) курсу


Опрацювання графіки

Анотація
Сучасні вільно поширювані програми GIMP (редактор растрової графіки) і Inkskape (редактор векторної графіки) мають майже ті самі можливості опрацювання графіки, що їхні платні аналоги — PhotoShop і Coral Draw. І одну істотну перевагу LibreOffice — багато­платформність, тобто можливість роботи при різних операційних системах: Linux, Windows, Mac OS X. Більше того, GIMP буде автоматично встановлено разом з ОС Linux Mint чи Ubuntu. Модуль передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів застосування сучасних і ефективних інформаційних технологій: редактор растрової графіки GIMP і редактор векторної графіки Inkskape, опанування вчителями цими технологіями на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.

Звернення тьютора

Зміст (план) курсу


Вимоги до навчально-методич­ного за­без­печення дистан­ційного та зміша­ного навчання інформатиці

Анотація
Короновірусна пандемія та відповідні карантинні заходи примусили вчителів стрімко перейти до дистанційного і (сподіваємося на краще) змішаного навчання. Не всі були готові до такого стрімкого переходу — психологічно, технологічно, методично. Модуль висвітлює методичну й технологічну складові головних напрямків роботи вчителя інформатики у нових умовах.

Звернення тьютора — у формі «pdf-презентації.

Зміст (план) курсу