Розробка уроку — практичної роботи

Тема: реалізація алгоритму гри «Сапер» з визначенням для кожного елемента таблиці кількість сусідніх елементів з мінами мовою Ruby.

Мета:

Обладнання: комп'ютери зі встановленими ОС, текстовим редактором з підсвіткою тегів, компілятором мови Ruby, бібліотекою Ruby 2D, GTK+ і середовищем наочного програмування Glade, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Вироблення практичних навичок.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку
1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Використовуючи при потребі:

протлумачити дію вказівок мовою Ruby:

require "tk"
require "gtk3"
require 'ruby2d'
b = Gtk::Builder.new(:file => "miner.glade")
w = b.get_object("window1")
w.signal_connect("destroy"){Gtk.main_quit}
w.show()

b.get_object("button1").signal_connect("clicked"){
 n = b.get_object("entry1").text.to_i
 Tk.messageBox ({
   'icon'  =>'error',
   'message'=>'Щось негаразд',
   'title' =>'Гра «Сапер»',
   'type'  =>'ok'
 })
 a = Array.new(n){|j| Array.new(n) {|k| 0}}
 k = rand(0..n)
 set title:"Гра «Сапер»",
   background:'#008000',
   width: 99,
   height: 99
 Line.new(x1:1, y1:2, x2:3, y2:4, width: 5, z:0, color:'gray')

 on :mouse_down do |e|
  k = e.x
  j = e.y
  sf = "/usr/share/fonts/truetype/ubuntu/Ubuntu-B.ttf"
  Square.new(x: 1, y: 2, size: 3, color:'white')
  Text.new("!", x: 1, y: 2, size:24, font: sf, color: 'red')

  t = Time.now
  update do if Time.now - t > 2 then exit end
  end
 end
 show
}
Gtk.main

і порівняти з очікуваними відповідями.

3. Вивчення нового матеріалу

Розглянемо таке навчальне завдання.

Завдання. Створити комп'ютерну гру «Сапер» мовою Ruby з використанням бібліотеки Ruby 2D.

Правила комп'ютерної гри «Сапер»

Мета гри: знайти всі порожні клітинки, не зачепивши міни.
Рівні складності вказують, обираючи розмір поля.
Початок гри: потрібно клацнути по довільній клітині ігрового поля.
Перебіг гри:

Якщо у відкритій комірці вказано число, воно показує, скільки мін приховано у восьми сусідніх клітинах навколо даної (нуль не вказують). Це число допомагає гравцеві зрозуміти, де розташовано безпечні клітини.

4. Інструктаж з ТБ
5. Вироблення практичних навичок


Примітка. Існує щонайменше дві різні способи виконання завдання.

 1. Створити списки об'єктів, кожен з яких відповідає певній клітинці поля. І змінювати властивості цих об'єктів (колір тла і текст) після ходу гравця.

 2. Всі дані про поточний стан гри зберігати у списках булевих та цілих змінних, а ходи гравця відображати змінами значень у цих списках та малюванням на полотні. Інакше кажучи, об'єкт, що відповідає клітині поля, буде створено не на початку гри, а лише у момент звертання-клацання у відповідній частині поля.

Другий підхід дає можливість мінімальними засобами вирішити поставлене завдання. Саме тому і подання алгоритму словами, і демонстраційне розв'язання витримані у цьому підході. Незначними змінами і словесний алгоритм, і програму можна переписати для першого підходу.

Вказівки щодо виконання завдання

 1. Створити теку для збереження проекту (за вказівкою вчителя).
 2. Завантажити середовище дизайнера інтерфейсів Glade.
 3. Створити вікно. У палітрі віджетів групи Вікна (Toplevels) клацнути по кнопці Вікно. Відстежити:

  • створення вікна window1 GtkWindow;
  • відображення його на вкладенні вікна проекту;
  • появі відповідного запису в Інспекторі об'єктів.

  На вкладенні Основні у розділі Зовнішній вигляд змінити заголовок на «Параметри гри».


 4. У новоствореному вікні розташувати контейнер Сітка:

  • у палітрі віджетів клацнути кнопку Сітка групи Контейнери (Containers);

  • клацнути лівою кнопкою миші у вікні window1;

  • у вікні діалогу:
   • ввести кількість рядків (4) і стовпчиків (2);
   • натиснути кнопку Створити;

  • помітити появу контейнера у вікні, а в Інспекторі об'єктів — появу об'єкта grid1 GtkGrid.

 5. Заповнити контейнер елементами керування:
  • трьома позначками ;
  • трьома полями введення тексту ;
  • однією кнопкою ,
  змінюючи:
  • тексти позначок і кнопки на вкладенні Основні у розділі Зовнішній вигляд;

  • для позначок на вкладенні Спільні у розділі Розміщення віджету — властивість Вирівнювання / За горизонталлю на Початок;


  • для полів введення тексту на вкладенні Основні у розділі Запис значення властивостей:
   • Максимальна ширина в символах;
   • Максимальна довжина;
   • Ширина в символах
   — 3.

 6. Зберегти файл проекту під назвою miner.glade, використавши вказівку меню Файл / Зберегти або натиснувши клавіші Ctrl + S.

 7. Запрограмувати створення й відображення вікна:
  • у середовищі текстового редактора створити новий файл miner.rb;
  • увести такий текст (можна без коментарів):
   require "tk"                 # підключити бібліотеку tk
   require "gtk3"                # підключити бібліотеку gtk+
   require 'ruby2d'               # підключити бібліотеку ruby2d 
   b = Gtk::Builder.new(:file => "miner.glade") # створити об'єкт Gtk::Builder і завантажити файл miner.glade у форматі xml створеного інтерфейсу
   w = b.get_object("window1")         # створити вікно на основі опису об'єкта window1 з файлу miner.glade
   w.signal_connect("destroy"){Gtk.main_quit}  # сторити обробник події закриття w для коректного завершення роботи програми
   w.show()                   # відобразити об'єкт w на екрані
   Gtk.main                   # запустити програму
  • зберегти файл з назвою miner.rb.

  Пересвідчитися у тому, що виконання програми miner.rb призводить до появи вікна такого вигляду.

 8. Створити обробник події натискання кнопки, що забезпечить виведення повідомлення "Хибні значення параметрів!"

  Для цього у файлі miner.rb після рядка:

  w.show()

  додати такий код:

  builder.get_object("button1").signal_connect("clicked"){
   Tk.messageBox ({
    'icon'  =>'error', 
    'message'=>'Хибні значення параметрів!',
    'title' =>'Гра «Сапер»',
    'type'  =>'ok'
   })
  }

  і зберегти файл miner.rb. Пересвідчитися у коректній роботі програми.

  Примітка. Всі подальші кроки стосуються лише тіла обробника події натискання кнопки.

 9. Зчитати параметри гри:

  • кількості клітин nx , ny;
  • відсоток клітин з мінами m.
 10. При неприйнятних значеннях параметрів виводити вікно повідом­лення про хибність значень параметрів і вийти з обробника події. Прийнятними значеннями параметрів вважати такі, при яких справджується такий вираз:

  (5<nx) and (nx<51) and (5<ny) and (ny<31) and (0<m) and (m<100)

 11. Підрахувати кількість мін.
 12. Випадковим чином заповнити частину клітин мінами.
 13. Підрахувати кількість мін у сусідніх клітинах для кожної клітини.
 14. Cтворити вікно з полотном для зображення ігрового поля темнозеленого кольору '#008000', розміри якого у пікселях дорівнюють добуткам 30 і кількості клітин по горизонталі та вертикалі.

 15. Зобразити межі клітин товщиною 3 пікселі сірого кольору "gray80".
 16. Створити обробник події натискання лівої кнопки миші на ігровому полі, що виводить повідомлення про номери клітини по вертикалі й горизонталі (нумерацію починати з 1).

 17. Порівняти створене з очікуваним у коді обробника події натискання кнопки.

  Примітка. Всі подальші кроки стосуються лише тіла обробника події натискання кнопки миші на ігровому полі, у якому закоментовано вказівку виведення вікна повідомлення про рядок і стовпчик клітини, на якій клацнули лівою кнопкою миші.

 18. Описати список кольорів і символів для відкритих клітин, шлях до шрифту.

  c = [
   "#eeeeee", # білий колір
   "#0000ee", # синій колір
   "#008800", # зелений колір
   "#daa520", # золотарний колір goldenrod
   "#800080", # фіолетовий колір
   "#ee0000", # червоний колір
   "#808000", # оливковий колір
   "#4b0082", # колір індиго
   "#8b4513", # сідельно коричневий колір saddle brown
   "#808080"] # сірий колір - для невиявленої міни
  s = [" ","1","2","3", "4","5","6","7","8","*"]
  sf = "/usr/share/fonts/truetype/ubuntu/Ubuntu-B.ttf"
  Останній рядок стосується ОС Linux Mint 18 Mate.
 19. Якщо клітину досі невідкрито (зафарбовано зеленим), робити таке:

  • якщо клітина містить міну, в усіх клітинах на білому тлі вивести кількість мін у сусідніх клітинах або зображення міни, якщо її розташовано у цій клітині;

  • інакше — при відсутності міни у клітині:

   • при відсутності мін у сусідніх клітинах:

    • виявити усі клітини, у які є шлях з початкової клітити через клітини, для яких немає мін у сусідніх клітинах;

    • в усіх таких виявлених клітинах на білому тлі вивести кількість мін у сусідніх клітинах;

    • зменшити відповідним чином кількість невідкритих клітин без мін;

   • інакше — при наявності мін у сусідніх клітинах:

    • в обраній клітині на білому тлі вивести кількість мін у сусідніх клітинах;

    • зменшити на 1 кількість невідкритих клітин без мін.

   Якщо кількість невідкритих клітин без мін дорівнює нулю, вікно з повідомленням про перемогу.

 20. Припинити виконання програми через 2 секунди після виведення повідомлення про перемогу чи програш. Порівняти з очікуваним.

 21. Перевірити правильність виконання проекту. У разі потреби внести зміни у код програми.

 22. Повідомити вчителя про завершення роботи над проектом.

6. Підбиття підсумків уроку
Обговорення проблем виконання завдання. Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання

У разі потреби доробити завдання. Змінити створену програму:


Текст упорядкував Олександр Рудик.