Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення комп’ютерної гри з двома об’єктами, управління одним з яких здійснює людина, а управління іншими здійснюється автоматично за допомогою комп’ютера мовою програмування C#.

Мета: сформувати предметні компетенції щодо технологій імітації руху та моделювання гри.

Учень повинен пояснювати: призначення та спосіб дії програмного таймера.

Учень повинен вміти:

Обладнання: комп’ютери зі встановленими ОС, інтегроване середовище програмування Mono­Develop, бібліотек Cairo і Gtk# 3.0.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вироблення практичних умінь і навичок.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності й готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація опорних знань

Для створення програмного втілення гри «Пінг-Понг» згадаємо вже знайомі класи й методи:

Для створення програмного втілення гри «Пінг-Понг» візьмемо за основу код прикладу з рухомим текстом.

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних умінь і навичок


Завдання.

 1. Описати порядок створення складових гри «Пінг-Понг» з відбиванням м'яча від бокових меж ігрового поля і двох ракеток, керування однією з яких здійснює людина, а керування іншою здійснює комп’ютерна програма.

 2. Cтворити й налагодити програму для такої гри.

 3. Код програми записати у файл Ваше_прізвище у теку, вказану вчителем.

Порядок створення складових гри «Пінг-Понг»
(бажано отримати як результат конкурсу ідей)

 1. Запозичити код.
 2. Вилучити з коду все зайве — все те, що не буде використано надалі.
 3. Задати значення властивостей класу панелі малювання і змінити вигляд вікна.
 4. Описати у методі OnDrawn області малювання відображення поточного стану гри.
 5. Описати у коді вікна програми опрацювання подій натискання клавіш.
 6. Описати зміну стану гри за 1 крок на початку коду методу OnDrawn області малювання.

Вказівки щодо створення програми (на кожному з кроків 1-6 перевірити можливість компіляції та правильність роботи програми, при потребі змінювати код)

 1. Створити консольний застосунок у середовищі MonoDevelop з таким налаштуванням підключення пакунків

  і замінити створений код програми на код, що створює рухомий текст.

 2. Вилучити з коду зайве — залишити лише зображення зеленого тла.

 3. Задати значення властивостей класу панелі малювання,

  public int
   i=0,  // стан гри
   il=0, // кількість очок на рахунку програми
   ir=0, // кількість очок на рахунку гравця
   w=780, // ширина вікна програми та ігрового поля
   h=500, // висота ігрового поля
   c=24, // висота рядка заголовку вікна програми   
   a=10, // ширини прямокутника — зображення ракетки
   b=100, // висота прямокутника — зображення ракетки,
   r=10, // радіус круга — зображення м'яча,
   d_=8, // приріст ординати ракетки на одне оновлення екрану (3),
   dx,  // приріст поточної величини абсциси круга за 1 такт оновлення екрану
   dy,  // приріст поточної величини ординати круга за 1 такт оновлення екрану
   dx_=9, // модуль приросту абсциси круга за 1 такт оновлення екрану
   dy_=7, // верхня межа приросту ординати круга за 1 такт оновлення екрану
   x =390,// поточна абсциса центра зображення м'яча
   y =250,// поточна ордината центра зображення м'яча   
   yl=200,// ордината верхнього краю прямокутника-ракетки ліворуч, керованого програмою
   yr=200;// ордината верхнього краю прямокутника-ракетки праворуч, керованого людиною
  public bool
   up  = false, // потрібно рухати жовтий прямокутник догори
   down = false, // потрібно рухати жовтий прямокутник донизу   
   timer = true;
  змінити вигляд вікна,

  надавши йому розміру w × h — вказано значення властивостей області малювання,

  змінити проміжок часу між послідовними викликами таймера на 50 мс. Порівняти з очікуваним.

 4. Описати у методі OnDrawn області малювання відображення поточного стану гри:

  • ігрове поле темно зеленого кольору "#008000";
  • лінії розмітки і зображення м'яча білого кольору;
  • прямокутники (зображення ракеток):
   • ліворуч — червоного кольору — керований програмою;
   • праворуч — жовтого кольору — керований користувачем;
  • написів (розмiр шрифту 32) для ведення рахунку.

  Порівняти з очікуваним.

 5. Описати у коді вікна програми опрацювання подій натискання клавіш: за допомогю методів OnKeyPressEvent і OnKeyReleaseEvent і властивості Key події змінювати значення властивостей up i down області малювання. Порівняти з очікуваним.

 6. Описати зміну стану гри за 1 крок на початку коду методу OnDrawn області малювання.

  • Якщо номер стану гри 0 (вкидання м'яча у напрямку ліворуч), розташу­вати білий круг у центрі поля, надати йому сталої горизонтальної швидкості ліворуч, випадкової вертикальної швидкості та перейти до стану гри з номером 1.

  • Якщо номер стану гри 1 (рух м'яча):

   • перемістити прямокутники:
    • червоний розташувати так, щоб його середина була на рівні центра білого круга;
    • жовтий перемістити згідно зі значеннями властивостей up i down;

   • надати координатам центра круга приростів;

   • врахувати можливість відбивання від горизонтальних меж поля:
    • складова швидкості по вертикалі змінює напрям на протилежний;
    • відрізок з кінцями у центрах кругів при русі з відбиванням і без нього перпендикулярний до межі і поділяється нею навпіл;

   • якщо найближча до лівого (правого) краю екрану точка білого круга перетнула білу обмежувальну лінію поза розташуванням прямокутника червоного (жовтого) прямокутника зображення ракетки програми (користувача), збільшити рахунок суперника на 1 у перейти до стану гри з номером 0 (2).

  • Якщо номер стану гри 2 (вкидання м'яча у напрямку праворуч), розташу­вати білий круг у центрі поля, надати йому сталої горизонтальної швидкості праворуч, випадкової вертикальної швидкості та перейти до стану гри з номером 1.

 7. Перевірити правильність роботи програми. У разі потреби змінити код.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Порівняти створену програму з демонстраційним розв'язанням. Змінити наявну програму, додавши випадковість у вибір величини перемі­щення ракетки, керованої програмою. Інакше кажучи, надати можливість користувачу виграти.


Матеріал упорядкував Олександр Рудик.