Розробка уроку — практичної роботи

Тема: розв’язування задач на обчислення.

Мета: навчити реалізувати обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора та розв’язувати за їх допомогою задачі на обчислення. По завершенню вивчення учень:

Обладнання: комп'ютери зі встановленими ОС та LibreOffice.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вироблення практичних навичок.
 5. Аналіз і корекція набутого навчального досвіду.
 6. Підведення підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Як відкрити наявний електронний документ?
 2. Як завантажити середовище LibreOffice Calс?
 3. Назвіть елементи вікна LibreOffice Calс.

 4. Яке призначення та основні функції табличного процесора?
 5. Який вигляд має робоче поле табличного процесора?
 6. Як позначають рядки?
 7. Як позначаються стовпчики?
 8. Як ввести дані у комірку?
 9. Що таке формула електронної таблиці?
 10. Для чого використовують формули?
 11. Де можна вводити формули?
 12. Що може містити формула?
 13. Як вводять адреси комірок у формулах?
 14. Які правила введення формул до електронних таблиць?
 15. Яким чином у формулах і функціях подають посилання на комірки?
 16. Як тлумачать прояви помилок у формулах і записах функцій?
 17. З якого знаку починають введення формули?
 18. Які бувають посилання на комірку?
 19. Що таке відносне посилання? Як його записують?
 20. Що таке абсолютне посилання? Як його записують?
 21. Що таке мішане посилання? Як його записують?

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок


Нам відомо:

Щодо використання основних математичних, статистичних, логічних функцій у електронних таблицях ми будемо виконувати окрему практичну роботу. А сьогодні розглянемо приклади розв’язування задач на обчислення та обчислювальні алгоритми.

 1. Завантажити середовище LibreOffice Calс.

 2. У середовищі LibreOffice Calс завантажити файл 1.ods.

 3. Заповнити стовпчик для обчислення премій брокерам («Брокерські») згідно з такою формулою:

  Брокерські = Сума контракту * % брокера.

  Для цього у комірку E2 ввести формулу =С2*D2 і скопіювати цю формулу у клітинки діапазону Е3:Е8.

 4. Заповнити для кожного брокера клітинки «Всього», записуючи формулу в кожну комірку. Наприклад, для Лещенко комірка Е9 міститиме формулу =Е5+Е8. При бажанні учня можна заповнити нижню частину таблиці, використовуючи функцію SUMIF. Але це не є обов’язковим завданням для поточної практичної роботи.

 5. Отримати таблицю такого вигляду.

 6. У стовпчику F порахувати розмір брокерських у гривнях, вважаючи що попередні попередні проведено у доларах США. Курс долару до гривні (8,9 на момент написання розробки уроку) встановити у комірці F1, з можливістю коригувати залежно від курсу Національного банку. У комірку F2 ввести формулу =$F$1*E2 і скопіювати цю формулу у клітинки діапазону F3:F8.

 7. Отримати таблицю такого вигляду.

 8. Зберегти результат роботи у файлі з назвою Ваше прізвище_1.ods у теці, вказаній учителем.

 9. Повідомити викладача про завершення роботи.

5. Аналіз і корекція набутого навчального досвіду

Примітка. Вихідні данні брати у вказаному вчителем місці для економії часу на введення і більшої якості відпрацювання навичок введення формул і виконання обчислень. Повідомляти вчителя про виконання кожного завдання і показувати результати своєї роботи.

Завдання 1. Скласти бюджет сім’ї за зразком, поданим нижче. Змінювати й доповнювати дозволено. Жовтим кольором виділено комірки, у які потрібно ввести формули.

Завдання 2. Заповнити лист з цінами. Ціну у гривнях обчислювати як добуток ціни у доларах і курсу долора до гривні.

Вказівка: у комірку D4 ввести формулу =C4*$D$2.

Завдання 3. Заповнити табель: y комірки стовпчика «Річна» ввести необхідні формули (алгебричне обчислення середнього значення с точністю до цілого).

Завдання 4. Заповнити рахунок-фактуру

з урахуванням того, що:

Завдання 5. Обчислити (27x/(x+7))1/3 при дійсному x з області визначення.

Завдання 6. Перетворити градусну міру в радіанну. Перевірити для 3600°, 450°, 270°.

6. Підведення підсумків уроку
Заповнення учнями такої анкети: «Під час виконання завдань:

Аналіз результатів роботи учнів на уроці та виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Повторити правила введення формул, прийоми роботи з посиланнями при введенні формул.


Текст упорядкувала Загорулько Алла Станіславівна, вчитель гімназії № 261 Дарницького району міста Києва, під час проходження курсів підвищення кваліфікації з 18.11.2013 по 06.12.2013.