Випускні роботи 2013–2015 років
Розробки 1–131 уроків — згідно з програмою
для 5–9 класів (загальноосвітній рівень)

Сірим кольором подано назви робіт, оформлені у 2012 році, але які повністю відповідають змісту нової програми.

  5 клас
  Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси (4 год)

 1. Інформація та повідомлення, інформаційні процеси

 2. Основи роботи з комп’ютером (10 год)

 3. Апаратне забезпечення
 4. Об'єкти та їхні властивості
 5. Практична робота: робота з вікнами та їх об'єктами
 6. Практична робота: робота з клавіатурним тренажером:

 7. Графічний редактор (9 год)

 8. Графічний редактор і його середовище
 9. Практична робота: опрацювання зображень, створених раніше
 10. Практична робота: cтворення графічних зображень за поданим планом

 11. Редактор презентацій (9 год)

 12. Редактор презентацій та його середовище
 13. Створення презентації
 14. Практична робота: cтворення презентації, зокрема фотоальбому
 15. Практична робота: cтворення презентації на основі шаблону за поданим планом

 16. 6 клас
  Алгоритми та виконавці (7 год)

 17. Об'єкти та їхні властивості (використати без опису графічного інтерфейсу й файлової структури)
 18. Алгоритми та виконавці
 19. Практична робота: складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів
 20. Середовище Scratch. Призначення, розробники, інтерфейс (явно не передбачено чинною програмою).
 21. Практична робота: складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Scratch

 22. Поняття операційної системи (6 год)

 23. Поняття операційної системи (використати без опису об'єктів та їх властивостей)
 24. Практична робота: операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи
 25. Практична робота: пошук об‘єктів файлової системи

 26. Мультимедіа (4 год)

 27. Мультимедіа
 28. Практична робота: копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер, робота з мультимедійними програвачами
 29. Практична робота: перегляд зображень та зміна величин їхніх властивостей

 30. Текстовий процесор (8 год)

 31. Основи роботи з текстовим процесором
 32. Форматування тексту
 33. Практична робота: введення, редагування й форматування тексту.
 34. Практична робота: робота з текстовими фрагментами.
 35. Практична робота: таблиці й зображення в текстових документах.

 36. Комп’ютерні мережі (8 год)

 37. Локальна комп’ютерна мережа
 38. Глобальна комп’ютерна мережа
 39. Пошук інформації у мережах
 40. Практична робота: пошук інформаційних матеріалів у Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду
 41. Практична робота: робота з інтернет-енциклопедіями, словни­ками та онлайн перекладачами

 42. 7 клас
  Електронне листування (4 год)

 43. Електронне листування
 44. Практична робота: електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли

 45. Моделювання (5 год)

 46. Моделювання
 47. Карти знань
 48. Практична робота: побудова інформаційних моделей у різних програмних середовищах
 49. Практична робота: cтруктурування та класифікація відомостей з використанням карт знань

 50. Алгоритми з повторенням і розгалуженням (8 год)

 51. Алгоритми з повторенням і розгалуженням
 52. Практична робота: cкладання та виконання алгоритмів з повторенням, у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Scratch
 53. Практична робота: cкладання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Scratch
 54. Практична робота: cкладання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Scratch

 55. Табличний процесор (8 год)

 56. Табличний процесор
 57. Типи й формати даних
 58. Діаграми
 59. Практична робота: уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора
 60. Практична робота: виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій
 61. Практична робота: cтворення діаграм (варіанти 1 і 2). Аналіз даних, поданих на діаграмі

 62. Розв’язування компетентнісних задач (4 год)

 63. Розв’язування компетентнісних задач

 64. Виконання індивідуальних навчальних проектів (4 год)

 65. Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення: історія, математика, приклад виконання проекту з трудового навчання)

 66. 8 клас
  Кодування даних (3 год)

 67. Кодування даних
 68. Практична робота: розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду даних різних типів

 69. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (8 год)

 70. Архітектура комп’ютера.
 71. Технічні характеристики складових комп’ютера. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів (варіанти 1 і 2).
 72. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Операційна система
 73. Системне та службове програмне забезпечення
 74. Архівування даних. Запис даних на оптичні носії
 75. Практична робота. Архівування та розархівування даних
 76. Практична робота. Конфігурація комп’ютера під потребу

 77. Опрацювання текстових даних (6 год)

 78. Текстовий процесор:
  • формати файлів текстових документів;
  • створення та форматування списків, таблиць, колонок;
  • стильове оформлення абзаців;
  • шаблони документів;
  • вставлення символів, формул і об'єктів OLE.
 79. Структура документа
 80. Практична робота. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів
 81. Практична робота. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків

 82. Опрацювання об’єктів мультимедіа (7 год)

 83. Опрацювання об’єктів мультимедіа у середовища:
 84. Формати файлів аудіо та відео, сервіси публікування відео­файлів, подкастинг
 85. Практична робота: cтворення:
 86. Практична робота: створення подкастів

 87. Мультимедійні презентації (6 год )

 88. Дизайн презентації
 89. Організаційні діаграми. Розгалужені презентації. Гіперпосилання й елементи управління у презентаціях
 90. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації. Елементи анімації. Вбудовані та зв’язані об’єкти у презентаціях. Керування показом презентації. Друк презентації.
 91. Практична робота: проектування та розробка розгалужених презентацій за визначеними критеріями, використання вбудованих та зв’язаних об’єктів у презентації
 92. Практична робота: розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом

 93. Алгоритми роботи з величинами (10 год)

 94. Початки мови програмування: Pascal і C++
 95. Алгоритми опрацювання числових величин мовою Pascal або C++
 96. Розв’язування задач методом їх розбиття на підзадачі
 97. Практична робота: складання та виконання алгоритмів опрацювання величин числового типу в навчальному середовищі програмування Free Pascal або CobeBlocks з С++
 98. Практична робота: складання та виконання алгоритмів з використанням величин логічного типу в навчальному середовищі програмування Free Pascal або CobeBlocks з С++
 99. Практична робота: складання та виконання алгоритмів опрацювання величин за допомогою методу розбиття задачі на підзадачі в навчальному середовищі програмування Free Pascal або CobeBlocks з С++

 100. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора (10 год )

 101. Основи технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора
 102. Форматування й унаочнення опрацювання даних у середовищі табличного редактора
 103. Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки (варіанти 1 і 2).
 104. Практична робота. Розв’язування задач на обчислення. Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора
 105. Практична робота:
  • Умовне форматування, використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора;
  • Визначення параметрів розподілу у середовищі табличного процесора (для медичного коледжу).
 106. Практична робота. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри

 107. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор (6 год)

 108. Растрова й векторна графіки. Конвертування растрової графіки у векторну.
 109. Побудова зображення з графічних примітивів, додавання тексту до графічних зображень та його форматування.
 110. Групування і вирівнювання об’єктів, багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах
 111. Практична робота. Створення простих векторних зображень
 112. Практична робота. Створення складених векторних зображень

 113. Розв’язування компетентнісних задач (6 год)

 114. Розв’язування компетентнісних задач: математика, фізика

 115. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (5 год)

 116. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (5 год)

 117. 9 клас
  Інформаційні технології у суспільстві (3 год)

 118. Інформатика, інформаційні процеси та технології
 119. Поняття інформаційного суспільства:
 120. Інформаційні системи, їхні види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи
 121. Практична робота: освітні інформаційні ресурси і системи

 122. Мережні технології (5 год)

 123. Мережні технології
 124. Передавання даних у мережі Інтернет.
 125. Канали зв’язку, їхні види. Мережні пристрої Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера, сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі), сервіси веб-2.0, геосервіси
 126. Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук Інтернет-ресурси для вивчення навчальних предметів
 127. Практична робота. Інтернет-ресурси для вивчення навчальних предметів

 128. Основи інформаційної безпеки (4 год)

 129. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютер­них системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними
 130. Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті
 131. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних
 132. Практична робота. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера.

 133. Комп’ютерні публікації (5 год)

 134. Комп’ютерна публікація
 135. Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій, зв’язки між об’єктами публікації
 136. Алгоритм створення комп’ютерної публікації, створення, збереження, відкривання та друк публікацій
 137. Створення простої комп'ютерної публікації на основі шаблону за поданим планом
 138. Проектування та створення комп'ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження з профорієнтації

 139. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання (8 год)

 140. Табличні величини (Pascal)
 141. Практична робота: складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування Free Pascal
 142. Практична робота: cкладання і виконання алгоритмів упорядкування табличної величини й пошуку її елементів у навчальному середовищі програмування Free Pascal

 143. Комп’ютерне моделювання (8 год)

 144. Комп’ютерна модель та її переваги, поняття комп’ютерного експерименту, основні етапи комп’ютерного моделювання, моделювання предметних галузей
 145. Побудова моделі «сутність — зв'язок»
 146. Створення й опрацювання моделей на прикладах задач з біології, економіки, математики, фізики, хімії в різних програмних середовищах
 147. Практична робота: створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з біології, економіки, математики, фізики, хімії

 148. Бази даних (10 год)

 149. Поняття бази даних і систем управління базами даних, призна­чення бази даних, типи баз даних, табличний процесор як система управління базами даних, реляційні (табличні) бази даних, об’єкти таблиці, поняття запису й поля
 150. Для самостійного необов'язкового опрацювання чи ознайомлення практичні роботи щодо створення:
 151. Створення таблиць, моделювання зв’язків між записами і таблицями, ключі і зовнішні ключі, форми, введення даних за допомогою форм різного типу, введення даних за допомогою розкривних списків.
 152. Пошук потрібних даних у базі даних, запит (на вибірку даних), конст­рую­вання умов відбору за даними однієї чи кількох таблиць, параметричні запити, звіти
 153. Практична робота: робота з готовою базою даних, введення й редагу­вання даних (у тому числі сортування, пошук і фільтрація даних)
 154. Практична робота: запити і звіти (запити на вибірку даних, конструювання умов відбору за даними однієї та кількох таблиць, параметричні запити, звіти)
 155. Пошук даних у базі даних, використання запитів і фільтрів

 156. Створення персонального навчального середовища (8 год)

 157. Персональне навчальне середовище, використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів, хмарні технології, опитування з використанням онлайн-форм
 158. Організація та планування колективної діяльності, використання офісних веб-програм для створення спільних документів, синхронізація даних, створення і використання спільних електронних закладок
 159. Канали новин, етапи створення веб-сайтів, використання онлайн-систем конструювання сайтів
 160. Практична робота: конструювання сайтів з використанням онлайн-систем (варіанти 1 і 2)
 161. Практична робота: офісні веб-програми для створення спільних документів, опитування з використанням онлайн-форм

 162. Розв’язування компетентнісних задач (8 год)

 163. Розв’язування компетентністних задач (варіанти 1 і 2)

 164. Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (8 год)

 165. Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (постановка завдання і критерії оцінювання, варіанти 1 i 2)

Розробки 132–144 уроків — за вибраними темами програми для класів з поглибленим вивченням природничо-математичних дисциплін
 1. Базові поняття мови розмітки гіпертексту, структура HTML-документа, форматування символів і тексту
 2. Теги мови розмітки гіпертексту
 3. Фрейми і форми
 4. Практична робота: розробка найпростішої Web-сторінки
 5. Практична робота: cтворення різнорівневого списку засобами мови НТМL
 6. Практична робота: cтворення таблиці засобами мови НТМL
 7. Практична робота: створення фреймової структури і досягнення аналогічних результатів за допомогою таблиць
 8. Каскадні таблиці стилів
 9. Практична робота: ознайомлення з графічним конструктором сайтів
 10. Практична робота: впорядкування злиттям
 11. Практична робота: розроблення програми визначення кількості заданих літер у тексті
 12. Практична робота: розроблення програм опрацювання текстової інформації, поданої у файлі, у навчальному середовищі програмування Free Pascal
 13. Практична робота: використання процедур і функцій у задачах «Розв'язування трикутників

Наступні розробки уроків не передбачено явно
чинними навчальними програми для 5–11 класів