Повідомлення для слухачів курсів
підвищення кваліфікації
щодо інформатики


Рудик Олександр Борисович,
куратор груп очного навчання,
мобільний телефон: 099 3745641,
e-mail: rudykob@gmail.com,
робоче місце: кабінет 41 на 4 поверсі приміщення СЗШ № 81
по проспекту Павла Тичини 22А (Березняки).

Прохання пройти анкетування щодо участі у вебінарі або очних курсах кафедри природничо-математичної освіти і технологій.

Навчальні матеріали перелічених нижче модулів придатні для всіх форм навчання. Так само вони придатні для самостійного опанування курсом і вчителем, і учнем. Вся різниця лише у тому, яким чином і коли буде отримано відповідь на питання: у розмові з викладачем протягом заняття чи електронною поштою.

Навчальні модулі

 1. Вивчаємо С++: призначення й основні поняття мови програмування
 2. Вивчаємо С++: опрацювання структурованих величин
 3. Вивчаємо С++: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 4. Вивчаємо С#: призначення й основні поняття мови програмування
 5. Вивчаємо С#: опрацювання структурованих величин
 6. Вивчаємо С#: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 7. Вивчаємо Java: призначення й основні поняття мови програмування
 8. Вивчаємо Java: опрацювання структурованих величин
 9. Вивчаємо Java: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 10. Вивчаємо Javascript: призначення й основні поняття мови програмування
 11. Вивчаємо Javascript: опрацювання структурованих величин
 12. Вивчаємо Javascript: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 13. Вивчаємо Pascal: призначення й основні поняття мови програмування
 14. Вивчаємо Pascal: опрацювання структурованих величин
 15. Вивчаємо Pascal: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 16. Вивчаємо PHP: призначення й основні поняття мови програмування
 17. Вивчаємо PHP: опрацювання структурованих величин
 18. Вивчаємо PHP: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 19. Вивчаємо Python: призначення й основні поняття мови програмування
 20. Вивчаємо Python: опрацювання структурованих величин
 21. Вивчаємо Python: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 22. Вивчаємо Ruby: призначення й основні поняття мови програмування
 23. Вивчаємо Ruby: опрацювання структурованих величин
 24. Вивчаємо Ruby: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
 25. Операційні системи Linux Mint
 26. Опрацювання текстів у LibreOffice
 27. Опрацювання електронних таблиць у LibreOffice
 28. Створення презентацiй у Libre Office
 29. Опрацювання комп'ютерної графіки
 30. Мова розмітки гіпертексту HTML
 31. Опрацювання баз даних у LibreOffice
 32. Робота з базами даних за допомогою SQL
 33. Вимоги до навчально-методичного забезпечення дистанційного та змішаного навчання інформатиці

Вивчення мов програмування

24 модулі присвячено проблемі навчання програмуванню — найважчій проблемі навчання інформатиці зокрема й навчання у школі загалом. Ці модулі розбито на 8 груп по 3 модулі зі спільним початком назви модуля.

Початок назви модуля вказує на мову програмування: С++, C#, Java, Javascript, Pascal, PHP, Python, Ruby станом на 1 серпня 2023 року. Усі 3 модулі однієї такої групи бажано проходити протягом тижня, якщо немає навантаження за основним місцем роботи.

При проходженні модулів дистанційно потрібно попередньо встановити відповідне вільно поширюване багато платформне програмне забезпечення на комп'ютер слухача згідно з описом у розробці, де уперше описано мову програмування.

Для С++ при вивченні елементів подійно та об'єктно орієнтованого програмування потрібно також встановити бібліотеку wxWidgets згідно з ілюстрованими описами для ОС Windows 10 і Linus Mint або Ubuntu. При бажанні — Qt + Qt Creator — є ілюстрований опис встановлення та елементів інтерфейсу, що, на жаль, застарів.

Для С++, C#, Java, Python, PHP і Ruby при вивченні опрацювання структурованих величин необхідно встановити ПЗ, необхідне для вивчення SQL, щоб мати можливість роботи з базами даних на сучасному технологічному рівні.

Закінчення назви модуля вказує на рівень опанування відповідною мовою програмування та методикою викладання відповідних розділів навчальної програми (перелічено у порядку вивчення):

 1. Призначення й основні поняття мови програмування.
 2. Опрацювання структурованих величин.
 3. Елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування.

Анотація

Початок анотації модуля характеризує обрану мову програмування:

Закінчення анотації модуля характеризує рівень опанування відповідною мовою програмування та методикою викладання відповідних розділів навчальної програми — див. далі в описі навчальних матеріалів і завдань текст, виділений зеленим кольором.

Відеозвернення тьютора,
спільне для усіх модулів, присвячених програмуванню — відеозапис виступу Олександра Рудика під час тематичної дискусія «Зміна парадигми викладання інформатики у загально освітніх навчальних закладах» з обґрунту­ванням вибору напряму підвищення кваліфікації.

Зміст (план) курсу

 1. Призначення й основні поняття мови програмуваннямодуль передбачає ознайомлення зі сферою застосування, парадигмою, синтаксисом, типами величин, основними структурами вибраної мови програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.

  • Завдання для навчання: опрацювати розробки уроків (перелічені у рекомендованому порядку ознайомлення) на рівні відтворення усіх наявних у них практичних завдань без підглядування і копіювання кодів. Весь навчальний матеріал, глосарій і додатки подано у перелічених розробках уроків.

  • Завдання для самостійної роботи — контроль результатів навчання: виконати домашнє завдання, що вимагає створення коду, для якого не подано демонстраційного розв'язання, з довільної однієї розробки, переліченої у завданні для навчання.

 2. Опрацювання структурованих величинмодуль передбачає ознайомлення з основними (у тому числі й вбудованими) методами опрацювання рядків, масивів, записів та інших структур даних на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень) і 10-11 класів (профільний рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.

  • Завдання для навчання: опрацювати розробки уроків (перелічені у рекомендованому порядку ознайомлення) на рівні уміння пояснювати демонстраційні розв'язання усіх наявних у них практичних завдань і уміння модифікувати ("смикати") демонстраційні розв'язання. Весь навчальний матеріал, глосарій і додатки подано у перелічених розробках уроків.

  • Завдання для самостійної роботи — контроль результатів навчання: виконати домашнє завдання, що вимагає створення коду, для якого не подано демонстраційного розв'язання, з довільної однієї розробки, переліченої у завданні для навчання.

 3. Елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмуваннямодуль передбачає ознайомлення з втіленням ідей подійно- та об'єктно орієнтованого програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням встановленого середовища програмування.

  • Завдання для навчання: опрацю­вати розробки уроків (перелічені у рекомендованому порядку ознайомлення) на рівні уміння пояснювати демонстраційні розв'язання усіх наявних у них практичних завдань і уміння модифікувати ("смикати") демонстраційні розв'язання. Весь навчальний матеріал, глосарій і додатки подано у перелічених розробках уроків.

  • Завдання для самостійної роботи — контроль результатів навчання: виконати домашнє завдання, що вимагає створення коду, для якого не подано демонстраційного розв'язання, з довільної однієї розробки, переліченої у завданні для навчання.

Порада щодо проглядання текстів — використати Mozilla Firefox. При прогляданні кодів програм призначати кодування Unicode,

натиснувши кнопку .

Дозвіл копіювання у з консоль середовища розробника Mozilla Firefox (при вивченні Javascript) отримують введенням у консоль слів:

allow pastering

(дозволити копіювання) і натисканням клавіші Enter.

Тека для публікації сайту з повним доступом до файлів на ПК каб. 49 така: /opt/lampp/htdocs/work, у рядку адреси браузера писати localhost/work. У разі неузгодженої роботи Apache завантажитись під обліковим записом chief і використати такі вказівки Терміналу:

sudo netstat -nap | grep :80
sudo kill 979
sudo /opt/lampp/lampp restart

Тут 979 — адреса процесу Apache (може бути іншою — див. виведення після першої вказівки).

Запуск панелі керування XAMPP з графічним інтерфейсом здійснювати вказівкою Терміналу:

cd /opt/lampp
sudo ./manager-linux-x64.run

Додатково є можливість працювати з таким ПЗ: Blender, GIMP, Inkscape, Krita, Pencil2D, Synfig Studio, Sublime Text, Audacity, VLC, LibreOffice, filezilla, kdenlive, Gcompris, Ktouch, texlive-full.


Робота з базами даних за допомогою SQL

Анотація
SQL — мова структурованих запитів для взаємодії з базами даних. На відміну від традиційних мов програмування (C++ чи Pascal), SQL може формувати інтерактивні запити. Є можливість взаємодії з програми мовами Java, PHP, Python, Ruby. Зміст навчального модуля передбачає знайомство з SQL на рівні, достатньому для переможця олімпіади з інформаційних технологій чи претендента на працевлаштування.

Відеозвернення тьютора,
спільне для усіх модулів, присвячених програмуванню — відеозапис виступу Олександра Рудика під час тематичної дискусія «Зміна парадигми викладання інформатики у загально освітніх навчальних закладах» з обґрунту­ванням вибору напряму підвищення кваліфікації.

Зміст (план) курсу


Мова розмітки гіпертексту HTML

Анотація
Веб-сторінка автоматично переформатовується при зміні розміру літер і малюнків. Наразі це найкращий формат публікації навчальних матеріалів, придатний для використання на пристроях різного розміру в різних умовах — від великого плазмового телевізора в аудиторії до смартфону в громадському транспорті. Модуль передбачає ознайомлення з основами мови розмітки гіпертексту в обсязі, достатньому для створення власних сторінок і сайтів. Розглянуто структуру HTML-документа, форматування символів і тексту, фрейми і форми, каскадні таблиці стилів, розташування зображень, звуку й видива.

Зміст (план) курсу


Операційні системи Linux Mint

Анотація
Операційні системи Linux наразі настільки надійні, що саме їх використовують у найпотужніших комп'ютерах і там, де надійність життєво необхідна у поштових і банківських серверах. Модуль передбачає вивчення операційної системи (ОС) Linux Mint. Ця ОС ґрунтується на широко поширеній ОС Ubuntu і тому успадкувала всі напрацювання Ubuntu щодо ПЗ. Найголовніше для пересічного користувача: Linux Mint має надзвичайно дружній інтерфейс, що забезпечує комфортний перехід від ОС Windows. Модуль передбачає вивчення операційної системи на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.

Звернення тьютора

Зміст (план) курсу


Опрацювання текстів у LibreOffice

Анотація
Сучасний вільно поширюваний офісний пакет LibreOffice нічим не поступається платним офісним пакетам, наприклад, MicroSoft Office, при виконанні традиційних завдань опрацювання електронних документів. Істотна перевага LibreOffice — багато­платформність, тобто можливість роботи при різних операційних системах: Linux, Windows, Mac OS X. Більше того, цей пакет буде автоматично встановлено разом з ОС Linux Mint чи Ubuntu. Модуль передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів застосування сучасних і ефективних інформаційних технологій: текстового процесору LibreOffice Writer та редактору формул LibreOffice Math, що входять до складу LibreOffice, опанування вчителями цими технологіями на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.

Звернення тьютора

Зміст (план) курсу


Опрацювання електронних таблиць у LibreOffice

Анотація
Сучасний вільно поширюваний офісний пакет LibreOffice нічим не поступається платним офісним пакетам, наприклад, MicroSoft Office, при виконанні традиційних завдань опрацювання електронних документів. Істотна перевага LibreOffice — багато­платформність, тобто можливість роботи при різних операційних системах: Linux, Windows, Mac OS X. Більше того, цей пакет буде автоматично встановлено разом з ОС Linux Mint чи Ubuntu. Модуль передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів застосування сучасних і ефективних інформаційних технологій: редактора електронних таблиць LibreOffice Calc, що входить до складу LibreOffice, опанування вчителями цими технологіями на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.

Звернення тьютора

Зміст (план) курсу


Опрацювання баз даних у LibreOffice

Анотація
Сучасний вільно поширюваний офісний пакет LibreOffice нічим не поступається платним офісним пакетам, наприклад, MicroSoft Office, при виконанні традиційних завдань опрацювання електронних документів. Істотна перевага LibreOffice — багато­платформність, тобто можливість роботи при різних операційних системах: Linux, Windows, Mac OS X. Більше того, цей пакет буде автоматично встановлено разом з ОС Linux Mint чи Ubuntu. Модуль передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів застосування сучасних і ефективних інформаційних технологій: cистеми управління базами даних LibreOffice Base, що входить до складу LibreOffice, опанування вчителями цими технологіями на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.

Звернення тьютора

Зміст (план) курсу


Створення презентацiй у Libre Office

Анотація
Сучасний вільно поширюваний офісний пакет LibreOffice нічим не поступається платним офісним пакетам, наприклад, MicroSoft Office, при виконанні традиційних завдань опрацювання електронних документів. Істотна перевага LibreOffice — багато­платформність, тобто можливість роботи при різних операційних системах: Linux, Windows, Mac OS X. Більше того, цей пакет буде автоматично встановлено разом з ОС Linux Mint чи Ubuntu. Модуль передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів застосування сучасних і ефективних інформаційних технологій: редактора електронних презентацій LibreOffice Impress, що входить до складу LibreOffice, опанування вчителями цими технологіями на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.

Звернення тьютора

Зміст (план) курсу


Опрацювання комп'ютерної графіки

Анотація
Сучасні вільно поширювані програми GIMP (редактор растрової графіки) і Inkskape (редактор векторної графіки) мають майже ті самі можливості опрацювання графіки, що їхні платні аналоги — PhotoShop і Coral Draw. І одну істотну перевагу LibreOffice — багато­платформність, тобто можливість роботи при різних операційних системах: Linux, Windows, Mac OS X. Більше того, GIMP буде автоматично встановлено разом з ОС Linux Mint чи Ubuntu. Модуль передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів застосування сучасних і ефективних інформаційних технологій: редактор растрової графіки GIMP і редактор векторної графіки Inkskape, опанування вчителями цими технологіями на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.

Звернення тьютора

Зміст (план) курсу


Вимоги до навчально-методич­ного за­без­печення дистан­ційного та зміша­ного навчання інформатиці

Анотація
Короновірусна пандемія та відповідні карантинні заходи примусили вчителів стрімко перейти до дистанційного і (сподіваємося на краще) змішаного навчання. Не всі були готові до такого стрімкого переходу — психологічно, технологічно, методично. Модуль висвітлює методичну й технологічну складові головних напрямків роботи вчителя інформатики у нових умовах.

Звернення тьютора — у формі «pdf-презентації.

Зміст (план) курсу