Випускні роботи 2016 і наступних років,
тематика яких покриває найпроблемніші питання навчальної програми
курсу «Інформатика, 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)»,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України
від 02.02.2016 № 73
  Початкова школа
 1. Програмування танцю
 2. Програмування в онлайн-середовищі CodeMonkey
 3. Програмування у процесі гри codecombat
 4. Програмування руху робота у середовищі robozzle
 5. Використання online-сервісу Code.org на початковому рівні
 6. Основи подійно та об'єктно орієнтованого програмування у середовищі Kodu Game Lab

 7. 5 клас
 8. Практична робота: знайти відомості в Інтернеті, порівняти їх зміст на різних веб-ресурсах та сформулювати чітку відповідь на поставлене запитання
 9. Лінійні алгоритми, розгалуження, алгоритми з повтореннями, цикли з умовою та цикли з лічильником у середовищі Scratch
 10. Створення колажів із зображень
 11. Проектна діяльність (виконання усіх базових складових компетентнісних задач)

 12. 6 клас
 13. Повторення та актуалізація вивченого в 5 класі
 14. Розв’язування навчальних задач з логічним навантаженням шляхом створення візуальних імітацій у середовищі редактора електронних презентацій
 15. Cлужби та ресурси Інтернету (виконання усіх базових складових компетентнісних задач)
 16. Програмний об’єкт. Властивості об’єкта. Змінювання значень властивостей об’єкта у програмі Створення та редагування програмних об’єктів у середовищі Scratch
 17. Поняття події, види подій, опрацювання події у середовищі Scratch
 18. Вкладені алгоритмічні структури, повторення та розгалуження у середовищі Scratch
 19. Відтворення руху комп’ютерного об’єкта на площині, у тому числі з обминанням перешкод у середовищі Scratch
 20. Креслення геометричних фігур із повторюваними елементами у середовищі Scratch
 21. Відтворення взаємопов’язаного функціонування кількох комп’ютерних об’єктів (роз'їзд машин на перехресті зі світлофором без пішоходів) у середовищі Scratch
 22. Cтворення нескладної комп’ютерної гри, у якій об’єкти «реагують» на події, у середовищі Scratch
 23. Виконання навчальних проектів у малих групах із дослідження об’єктів предметної галузі навчального курсу «Інформатика»


 24. 7 клас
 25. Повторення й актуалізація вивченого в 6 класі
 26. Цілі, моделі і засоби спільного використання інтернет-ресурсів. Засоби зберігання даних та колективної роботи з документами в Інтернеті
 27. Практична робота: зберігання даних та колективної роботи з документами в Інтернеті
 28. Персональне веб-середовище: текстовий редактор і форма
 29. Розв’язування задач засобами табличного процесора: створити таблицю обчислення даних за чеком у крамниці, включно із ціною, кількістю товарів і ПДВ, створити засоби автоматизації обчислень, необхідних для розв’язування задач, які виникають процесі навчання математики, фізики, хімії, під час виконання практичних і лабораторних робіт у процесі навчання зазначених предметів
 30. Розв’язування задач засобами табличного процесора: створити засоби автоматизації обчислень, необхідних для виконання проектної діяльності на уроках трудового навчання, створити таблицю відстаней, пройдених автомобілем, що рухається з постійною швидкістю, через рівні проміжки часу
 31. Розв’язування задач засобами табличного процесора: відтворити задану числову послідовність за допомогою формул. У тому числі:
  • арифметичну прогресію;
  • геометричну прогресію;
  • образів точки з x для багатократного відображення f (x) = ax (1 – x), при 0 < a < 4, 0 < x < 1;
  • послідовність, описану в умові задачі 2 "Послідовність" ІІІ етапу олімпіади з інформатики 2002 року у місті Києві
 32. Створення програм із розгалуженням і повторенням з використанням змінних:
  • у середовищі Scratch (1);
  • у середовищі Lazarus;
  • мовою C++;
  • мовою C#;
  • мовою Java;
  • мовою PHP;
  • мовою Python;
  • мовою Rubу
 33. Створення інформаційних моделей та їх застосування до розв’язування задач:
  • у середовищі Scratch;
  • у середовищі Lazarus;
  • мовою С++;
  • мовою С#;
  • мовою Java;
  • мовою PHP;
  • мовою Python;
  • мовою Rubу
 34. Створення ігрових проектів:
  • у середовищі Scratch;
  • у середовищі Lazarus;
  • мовою С++;
  • мовою Java;
  • мовою PHP;
  • мовою Python;
  • мовою Ruby
 35. Практична робота: створення програм розрахунку числового значення за заданою формулою, знаходження кореня рівняння:
 36. Практична робота: створення моделей рівномірного прямолінійного руху об’єкта, руху об’єкта на площині з перешкодами та з вибором шляху:
  • у середовищі Scratch;
  • у середовищі Lazarus;
  • мовою С++;
  • мовою C#;
  • мовою Java;
  • мовою PHP;
  • мовою Python;
  • мовою Rubу
 37. Практична робота: створення комп’ютерної моделі процесу взаємопов’язаного функціонування двох чи більше об’єктів:
 38. Практична робота: створення нескладної комп’ютерної гри з використанням змінних величин:
  • у середовищі Scratch;
  • у середовищі Lazarus;
  • мовою С++;
  • мовою Java;
  • мовою PHP;
  • мовою Python;
  • мовою Rubу
 39. Проектна діяльність: створення та використання комп’ютерних моделей. Організація колективної роботи над документами в Інтернеті (згідно з переліком базових компонентів компетентнісних задач);
 40. 8 клас
 41. Повторення та актуалізація вивченого в 7 класі
 42. Практична робота: закодувати та декодувати текстові повідомлення за допомогою кодової таблиці, монохромні й кольорові зображення за наданими правилами
 43. Визначення типу наданого пристрою, вироблення висновку про сфери можливого застосування комп’ютера із заданими характеристиками
 44. Практична робота: відтворення наданого натюрморту у середовищі:
 45. Cтворення елементів інтерфейсу веб-сайту в середовищі:
 46. Практична робота: створення зображення класної кімнати у перспективі у середовищі:
 47. Мова програмування і середовище програмування:
 48. Практична робота: розроблення ефективного алгоритму, використовуючи поділ задачі на підзадачі (декомпозицію) — можна без програмної реалізації
 49. Поняття об’єкта у мові програмування, його властивостей і методів. Створення програми. Її виконання та налагодження:
  • у середовищі Lazarus;
  • мовою С++;
  • мовою C#;
  • мовою Java;
  • мовою PHP;
  • мовою Python;
  • мовою Ruby
 50. Елементи мови для подійноорієнтованого програмування:
 51. Введення і виведення даних. Вікна повідомлень, їх використання. Передавання значень між вікном повідомлення і змінними:
  • у середовищі Lazarus;
  • мовою С++;
  • мовою Java;
  • мовою PHP;
  • мовою Python;
  • мовою Rubу
 52. Поняття елемента керування. Події, пов’язані з елементами управління, обробники цих подій:
  • у середовищі Lazarus;
  • мовою С++;
  • у середовищі Netbeans для мови Java;
  • мовою PHP;
  • мовою Python;
  • мовою Rubу
 53. Cтворення програмного проекту побудови графіку функції (лінійної, квадратичної, раціональної):
  • у середовищі Lazarus;
  • мовою С++;
  • мовою Java;
  • мовою PHP;
  • мовою Python;
  • мовою Rubу
 54. Проектна діяльність (згідно з переліком базових компонентів компетентнісних задач)
 55. 9 клас
 56. Повторення вивченого у 8 класі
 57. Текстовий процесор: спільна (послідовна) робота з документом. Рецензування (згідно з переліком базових компонентів компетентнісних задач)
 58. Практична робота: створити систему навігації в документі за допомогою змісту, списку ілюстрацій, гіперпосилань
 59. Cпільне створення й редагування документа з використанням хмарного сервісу, зв’язування документа з локальними та онлайновими ресурсами за допомогою гіперпосилань
 60. Табличний процесор: розрахунок за формулою з перевіркою умови, створення таблиці розрахунків для касового чека з урахуванням кількості, ціни, ПДВ і знижки для кожного з товарів (розрахунок за формулою з перевіркою умови), графічно відобразити дані соціо­логіч­ного опитування, використавши відповідні типи діаграм
 61. Опрацювання табличних величин (аналогічно http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/111/111.html):
 62. Реалізація алгоритму гри «Сапер» з визначенням для кожного елемента таблиці кількість сусідніх елементів з мінами:
  • у середовищі Lazarus;
  • мовою С++;
  • мовою Java;
  • мовою PHP;
  • мовою Python;
  • мовою Rubу
 63. Створення програмного проекту простої бази даних «Учні» з даними про прізвище, ім’я, вік та успішність; забезпечити виведення даних про учнів за зазначеними критеріями:
  • у середовищі Lazarus;
  • мовою С++;
  • мовою Java;
  • мовою PHP;
  • мовою Python;
  • мовою Rubу
 64. Рух об’єктів: використання таймера, рух, моделювання гри:
  • у середовищі Lazarus (2 уроки);
  • мовою С++;
  • мовою Java;
  • мовою PHP+JavaScript;
  • мовою Python;
  • мовою Rubу
 65. Практична робота: створення комп’ютерної гри з двома об’єктами, управління одним з яких здійснює людина, а управління іншими здійснюється автоматично за допомогою комп’ютера:
  • у середовищі Lazarus;
  • мовою С++;
  • мовою Java;
  • мовою PHP;
  • мовою Python;
  • мовою Rubу
 66. Cтворення програмного проекту унаочнення фізичного процесу дифузії двох ідеальних газів із зображеннями молекул різного кольору:
  • у середовищі Lazarus;
  • мовою С++;
  • мовою Java;
  • мовою PHP;
  • мовою Python;
  • мовою Rubу
 67. Правила зручного розміщення відомостей на веб-сайті, публікація веб-сайта у службі безкоштовного хостингу
 68. Створення динамічних діаграм у середовищі LibreOffice Calc